FANDOM


This is an episode of The Mario Show.

Background InfoEdit

Script in HmongEdit

Mario: Vim li cas no tsis nyob rau hauv Hmoob?

Luigi: Kuv tsis paub. Hmoob yog ib hom lus tsaug. Yuav tsum muaj ib tug zoo heev Wackishly Randomness Wiki nyob rau hauv Hmoob.

Mario: zoo lub tswv yim. Tab sis tus neeg uas yuav tsum tsim nws?

Luigi: Ah. Kuv tsis xav txog nws.

English ScriptEdit

Mario: Why is this episode in Hmong?

Luigi: I don't know. Hmong is a terrible language. There should be a Wackishly Awesome Randomness Wiki in Hmong.

Mario: Great idea. But who shall create it?

Luigi: Ah. I didn't think about it.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.